პირადი ვებ-გვერდი

ძირითადი

საკონტაქტო ინფორმაცია

გიორგი სალუქვაძე
ოფისი 3196-1-035
ბირთვული კვლევების ევროპული ორგანიზაცია - CERN
CH-1211 ჟენევა 23
შვეიცარია

ტელ.: +41 22 766 36 76
ელ.ფოსტა: giosal@cern.ch

TITLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

TITLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

TITLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

TITLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

სოციალური

ქსელები